Belangrijke Tips

Belangrijke Tips voor Zorgeloos voeren.

Zorgeloos midi balen.
Om in de winter zorgeloos te kunnen voeren van uw midibalen is het van belang om tijdens en voor de oogst rekening te houden met enkele aandachtspunten.

Schimmels, bacteriën en gisten kunnen ondanks de aangebrachte folie in enkele gevallen  invloed hebben op uw ingewikkelde product.

Conservering

Het luchtdicht afsluiten van de baal door middel van wikkelfolie is een essentieel onderdeel  voor de conservering van uw product.
Melkzuurbacteriën kunnen overleven in een zuurstofloze omgeving en doen de Ph  (zuurtegraad) dalen. Dit proces zorgt er voor dat de schadelijke bacteriën, gisten en schimmels de kuil niet  kunnen bederven ( conservering ).
Om deze conservering zo goed en snel mogelijk te laten verlopen zijn er tijdens het proces  van maaien tot balen enkele zaken van belang, te weten ;

  • De dagen voorafgaand aan het maaien dient het zonnig te zijn. Zonlicht levert suikers welke voedsel zijn voor de melkzuur bacteriën.
  • Een veldperiode langer dan 3 dagen vormt een groter risico op invloeden van schadelijke schimmels en bacteriën .
  • Een te droog product is moeilijk te conserveren door de melkzuurbacteriën,streef naar een maximale drogestofgehalte van 65 % ( dus niet te droog )
  • Het te balen product dient egaal te zijn gedroogd . Natte plukken in het gewas zijn later een bron van schimmels en bacterieën welke de broei van de baal bevorderen (schimmel en   verrotting veroorzaken)
  • Voorkom beschadigingen aan folie tijdens transport ,ook ongedierte en katten en spelende kinderen op de pakken ,of pikkende vogels zijn vaak oorzaken van broei en schimmels in de   pakken door de beschadigingen die ontstaan in de folie
  • Bij foliebeschadiging dienen de gaten direct te worden dichtgeplakt met kuiltape.
  • Ter bescherming van de midibalen is het aan te bevelen de bult af te dekken met een dekkleed.
Ontwerp, hosting en Onderhoud: Update-Website.nl